Základní východiska programu uskupení OK-19 Otevřené Kbely do komunálních voleb v září 2022

Přečtěte si proč vzniklo uskupení OK-19, na jaké programové východiska navazuje, klíčové body programu uskupení OK-19 a seznam kandidátů.

Leták strana jedna
Leták strana dvě